VÄLKOMMEN!

 
 

HITTA HIT:

Klicka på bilden nedan
för att få vägbeskrivning
till fäboden

 
 
 
Facebook

Länkar

FÖRENINGSNYTT

Ärteråsens kulturförenings styrelse består utav:

Anna Kjellin, Ninni Roos, Monica Björklund, Bo Ericson,
Sune Westberg, Carina Wester samt Kerstin Danielson.

  Föreningen har till ändamål att:

Föreningens målsättning är att Ärteråsens fäbod skall vara välbevarad, öppen och använd,
en positiv upplevelse för besökaren och en kulturell och kunskapsmässig samlingspunkt.

Föreningens värdegrund är att medlemmarna skall arbeta i en anda av generositet och omsorg
om Ärteråsens bästa samt omsorg om medlemmarnas och besökarnas trivsel.
Ingen enskild skall erhålla oegentliga eller orimliga förmåner på andras bekostnad
via föreningens versamhet.